RANKING KONT OSOBISTYCH

 

Pozycje od 1 do 3 z

Bank

 
 
 
 

Siedziba banku

ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
Bank Pekao S.A., ul. Grzybowska 53/57 , 00-950 Warszawa
Bank Millennium S.A., Stanisława Żaryna 2, 02-593 Warszawa

Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Getin Noble Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

PKO BP S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Credit Agricole Bank Polska S.A. , pl. Orląt Lwowskich 1 , 53-605 Wrocław

Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

T‑Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Nazwa konta

Konto z Lwem Direct

eKonto osobiste

Konto Otwarte na Ciebie

Konto Przekorzystne

Konto 360°

Konto Jakże Osobiste

Konto Jakie Chcę

Konto Proste Zasady

Konto za Zero

Konto dla Ciebie

Konto Citi Priority

Konto Freemium

Pozycja w rankingu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

160 zł premii

450 zł premii

350 zł premii

100 zł premii

300 zł premii

brak

600 zł premii

brak

brak

200 zł premii

brak

brak

Otwarcie konta

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Prowadzenie konta (opłata miesięczna)

0 zł

0 zł

0 zł

6 zł

8 zł

10 zł

0 zł

8 zł

8 zł

7 zł

30 zł

0 zł

Zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta

x

x

x

brak opłaty dla osób, które:

 • nie ukończyły 26 lat, albo
 • dokonały 1 transakcji kartą (lub Apple Pay, PeoPay) oraz zapewniły wpływy na konto w kwocie min 500 zł

nie poniesiesz opłaty, jeśli:

 • zapewnisz wpływ na rachunek w kwocie min 1000 zł, oraz
 • wykonasz co najmniej 1 transakcję kartą (lub Blik, Apple Pay, Google Pay)

brak opłaty dla osób:

 • poniżej 26 lat, lub
 • które zapewnią wpływ na rachunek w kwocie min 1500 zł w miesiącu

x

 • 0 zł - dla osób poniżej 26 lat
 • 0 zł - dla pozostałych osób, przy 1 transakcji kartą w miesiącu

Opłaty nie ponosi:

 • posiadacz konta łącznie z kartą debetową (standardowy rachunek), lub
 • beneficjent programu 500+

opłaty unikniesz, jeśli:

 • dokonasz 1 transakcji kartą (lub Apple Pay, Google Pay, Blik), oraz
 • zapewnisz wpływ na konto min 1000 zł

Aby uniknąć opłaty, musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

 • zapewnienie miesięcznych wpływów na konto w kwocie min 5 tys. zł, albo
 • utrzymywanie salda na rachunkach banku w kwocie co najmniej 30 tys. zł

x

Rodzaj karty

 • karta Visa zbliżeniowa
 • Visa Electron PayWave
 • MasterCard Debit PayPass
 • Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard
 • Mastercard Debit
 • Visa payWave
 • Mastercard Debit Zbliżeniowa
 • karta Mastercard
 • karta Visa
 • karta Mastercard Debit
 • Visa Ekspres payWave
 • Mastercard Debit Standard
 • Mastercard PayPass
 • Debit Mastercard PayPass

Charakterystyka karty

 • płatności zbliżeniowe
 • płatności internetowe
 • wielowalutowość
 • usługa cashback
 • usługa 3D Secure
 • program rabatowy
 • personalizacja wyglądu karty
 • ubezpieczenie
 • płatności zbliżeniowe
 • płatności internetowe
 • usługa cashback
 • usługa 3D Secure
 • własny wizerunek karty
 • program rabatowy
 • ubezpieczenie
 • płatności zbliżeniowe
 • płatności internetowe
 • usługa cashback
 • ubezpieczenie
 • program rabatowy
 • płatności zbliżeniowe
 • płatności internetowe
 • usługa 3D Secure
 • usługa cashback
 • wielowalutowość
 • program rabatowy
 • własny wizerunek karty
 • płatności zbliżeniowe
 • płatności internetowe
 • usługa cashback
 • usługa 3D Secure
 • program rabatowy
 • płatności zbliżeniowe
 • płatności internetowe
 • wielowalutowość
 • usług cashback
 • usługa 3D secure
 • program rabatowy
 • płatności zbliżeniowe
 • płatności internetowe
 • usługa cashback
 • usługa 3D secure
 • program rabatowy
 • wielowalutowość
 • płatności zbliżeniowe
 • płatności internetowe
 • wielowalutowość
 • usługa 3D secure
 • program rabatowy
 • płatności zbliżeniowe
 • płatności interntowe
 • usługa cashback
 • usługa 3D secure
 • własny wizerunek karty
 • program rabatowy
 • wielowalutowość
 • płatności zbliżeniowe
 • płatności internetowe
 • usługa cashback
 • 3D secure
 • własny wizerunek karty
 • wielowalutowość
 • program rabatowy
 • płatności zbliżeniowe
 • płatności internetowe
 • usługa 3D secure
 • cashback
 • program rabatowy
 • wielowalutowość
 • płatności zbliżeniowe
 • płatności internetowe
 • usługa cashback
 • usługa moneyback

Wydanie karty

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Korzystanie z karty (opłata miesięczna)

7 zł

7 zł

3 zł

3 zł

7 zł

5 zł

Klient może wybrać jeden z dwóch modeli opłat:

 • 3 zł - opłata bezwarunkowa, stała
 • 5 zł / 0 zł - opłata warunkowa, której można uniknąć

0 zł

 • 8 zł - standardowy rachunek
 • 1,90 zł - rachunek beneficjenta programu 500+

9 zł

0 zł

6 zł

Zwolnienie z opłaty za korzystanie z karty

wykonanie transakcji kartą (lub Apple Pay, Google Pay) w miesiącu na kwotę:

 • 200 zł - dla osób 18-26 lat
 • 300 zł - dla pozostałych osób

1 transakcja kartą w miesiącu (lub Google Pay, Apple Pay)

 • wiek poniżej 26 lat, albo
 • przynajmniej 1 transakcja kartą w miesiącu (lub Apple Pay, Google Pay)

opłata nie jest pobierana od osób, które:

 • zapewnią wpływy na konto w wysokości min 500 zł oraz dokonają 1 transakcji kartą w miesiącu
 • nie ukończyły 26 lat
 • 0 zł – przez pierwsze dwa miesiące

 • 0 zł – od trzeciego miesiąca – przy jednej płatności bezgotówkowej kartą (Apple Pay, Blik, Google Pay) w miesiącu + wpływy na konto min 1 000 zł miesięcznie

opłaty można uniknąć, wykonując płatności kartą (lub Apple Pay, Google Pay) na kwotę min 300 zł w miesiącu

 • 3 zł - opłaty nie da się uniknąć
 • 5 zł - możesz uniknąć opłaty, dokonując min 5 transakcji kartą (Apple Pay, Google Pay) w miesiącu

x

opłata nie zostanie pobrana, jeśli wykonasz transakcję kartą (lub Blikiem) na kwotę:

 • 300 zł - standardowy rachunek
 • 200 zł - rachunek beneficjenta 500+

brak opłaty w przypadku:

 • zapewnienia wpływu na konto min 1000 zł miesięcznie, oraz
 • zrealizowanie 1 transakcji kartą (lub Apple Pay, Google Pay, Blik)

x

0 zł - przy transakcjach kartą (Apple Pay, Google Pay)  na kwotę min 200 zł miesięcznie

Wypłaty z bankomatów krajowych banku

0 zł - bankomaty ING i Planet Cash

 • 0 zł – wypłata 100 zł i więcej
 • 2,50 zł – wypłata poniżej 100 zł

0 zł - bankomaty własne i Planet Cash

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł - bankomaty Santander

0 zł

0 zł - bankomaty PKO BP

0 zł - bankomaty w oddziałach

0 zł

brak własnych bankomatów

Wypłaty z pozostałych bankomatów krajowych

 • 0 zł – pierwsza wypłata w miesiącu
 • 5 zł – kolejne wypłaty
 • 0 zł – wypłata 100 zł i więcej
 • 2,50 zł – wypłata poniżej 100 zł

5 zł (dla osób poniżej 26 lat bezpłatnie)

0 zł - dla osób poniżej 26 lat

Osoby powyżej 26 lat

 • 0 zł - pierwsze 2 wypłaty w miesiącu, przy spełnieniu warunku aktywności (wpływ na konto min 500 zł + 1 transakcja kartą)
 • 2% (min 5 zł) - pozostałe wypłaty
 • 0 zł - jeśli spełnisz warunek aktywności (wpływ na konto min 1000 zł + 1 płatność kartą)
 • 1 zł - bankomaty Santander i Planet Cash
 • 5 zł - pozostałe bankomaty

2,50 zł

 • 0 zł - dla klientów do 26 lat
 • 5 zł - dla klientów od 26 lat

0 zł

3% kwoty wypłaty (nie mniej niż 5 zł)

 • 0 zł - dla aktywnych klientów (wpływ na konto 1000 zł + 1 płatność kartą)
 • 5 zł - pozostałe sytuacje

0 zł

 • 0 zł - pierwsze 3 wypłaty w miesiącu (w kraju i za granicą)
 • 6 zł - pozostałe wypłaty

Wypłaty z bankomatów zagranicznych

 • 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie - wypłaty w euro, w strefie EOG
 • 3% kwoty wypłaty + 3% za przewalutowanie - pozostałe bankomaty zagraniczne

0 zł za wypłatę + prowizja za przewalutowanie transakcji (3%-5,9%)

 • 5 zł - wypłaty w euro na obszarze EOG
 • 10 zł - pozostałe bankomaty

2% kwoty wypłaty (min 5 zł)

 • 5 zł - wypłata w euro na obszarze EOG
 • 2,5% (min 9 zł) - pozostałe wypłaty

2,50 zł

Dla osób od 26 lat:

 • 5 zł + prowizja za przewalutowanie 2,8% - dla wypłat w euro
 • 10 zł + 2,8% za przewalutowanie - pozostałe wypłaty

4,5% kwoty wypłaty (min 10 zł)

3% kwoty wypłaty (min 5 zł) + 3,5% za przewalutowanie

 • 6 zł - wypłata euro na obszarze EOG
 • 10 zł + 4% za przewalutowanie - pozostałe wypłaty

0 zł

6 zł

Zwolnienie z opłaty za wypłaty z bankomatów zagranicznych

pierwsza wypłata w miesiącu

x

bankomaty BNP Paribas i Global Alliance
 • 0 zł -  dla osób poniżej 26 lat
 • 0 zł - dla osób powyżej 26 lat, którzy są aktywni (1 transakcja kartą + 500 zł wpływu na konto)

jeśli będziesz aktywnym klientem (1 transakcja kartą + wpływ na konto min 1000 zł)

x

0 zł - dla osób do 26 lat. Bank dolicza prowizję za przewalutowanie (2,8% kwoty transakcji)

0 zł - wypłaty w euro na obszarze EOG

x

0 zł - aktywny klient (1 transakcja kartą + wpływ na  rachunek min 1000 zł)

x

0 zł - pierwsze 3 wypłaty w miesiącu (w kraju i za granicą)

Wpłaty w wpłatomatach banku

0 zł - wpłatomaty własne oraz sieci Planet Cash

 • 0 zł - wpłatomaty mBanku, Planet Cash i Cashline
 • 0,2% (min 2 zł) - wpłatomaty Euronet
 • 0 zł - wpłatomaty własne banku
 • 0,5% kwoty wpłaty (min 10 zł) - wpłatomaty Euronet i Planet Cash

0 zł - wpłatomaty banku

0 zł

 • 0,20 % kwoty wpłaty (min 1 zł) - wpłatomaty w placówkach banku
 • 0,35% (min 1 zł) - wpłatomaty Planet Cash
 • 0,60% (min 1 zł) - pozostałe wpłatomaty

0 zł - wpłatomaty banku

 • 0 zł - wpłatomaty banku
 • 0,6% kwoty transakcji (min 1 zł) - inne wpłatomaty

0 zł

0 zł - wpłatomaty banku

0 zł

 • 0 zł - pierwsza wpłata w miesiącu
 • 0,50% kwoty wpłaty (min 1 zł) - kolejne wpłaty

Przelew internetowy

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Przelew natychmiastowy

5 zł

5 zł

5 zł

brak

5 zł

5 zł

0 zł

5 zł

4,99 zł

7 zł

10 zł

6 zł

Przelew w oddziale

9 zł

2 zł

10 zł

10 zł

7,99 zł

8 zł

 • 5 zł - klienci do 26 lat
 • 10 zł - klienci powyżej 26 lat

5,99 zł

5,99 zł

10 zł

 • 12 zł - przelew wewnętrzny
 • 16 zł - przelew zewnętrzny

10 zł (w punkcie T-Mobile)

Przelew europejski (SEPA)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł

0 zł

Przelew zagraniczny (SWIFT)

40 zł

0,35% kwoty przelewu (min 25 zł, max 200 zł)

0,2% kwoty przelewu (min 30 zł, max 200 zł)

0,5% kwoty przelewu (min 30 zł, max 250 zł)

0,5% kwoty przelewu (min 20 zł, max 125 zł)

30 zł

0,20% kwoty przelewu (min 20 zł, max 200 zł)

0,20% kwoty przelewu (min 30 zł, max 250 zł)

25 zł

0,25% kwoty przelewu (min 40 zł, max 250 zł)

0,25% kwoty przelewu (min 10 zł, max 100 zł)

30 zł

Zlecenie stałe

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

2 zł – opłata miesięczna za korzystanie z usługi

0 zł

0 zł

 • 0 zł - uruchomienie, realizacja
 • 3 zł - modyfikacja

0 zł

0 zł

0 zł

1 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Wypłata gotówkowa w placówce

9 zł

9 zł

 • 10 zł - wypłata do 5 tys. zł
 • 5 zł - wypłata powyżej 5 tys. zł

0 zł

0 zł

0 zł

 • 5 zł - osoby do 26 lat
 • 10 zł - osoby powyżej 26 lat

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

brak usługi

Wpłata gotówkowa w placówce

9 zł

9 zł

pierwsza wpłata w miesiącu bezpłatnie, kolejne wpłaty:

 • 10 zł - wpłata do 5 tys. zł
 • 5 zł - wpłata powyżej 5 tys. zł
 

0 zł

0 zł

0 zł

 • 5 zł - osoby do 26 lat
 • 10 zł - osoby powyżej 26 lat

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

brak usługi

Wypłaty cashback

0 zł

0 zł

1 zł

0,99 zł

0 zł

0 zł

 • 0 zł - dla osób do 26 lat
 • 1,50 zł - dla osób powyżej 26 lat
0 zł

1 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Płatności mobilne

Apple Pay, Blik, Garmin Pay, Google Pay, HCE
Apple Pay, Blik, Google Pay
Apple Pay, Blik, Google Pay

Apple Pay, Blik, Fitbit Pay, Garmin Pay, HCE

Apple Pay, Blik, HCE

Apple Pay, Blik, Google Pay

Apple Pay, Blik, Fitbit Pay, Garmin Pay, Google Pay, HCE

Apple Pay, Blik, Garmin Pay, Google Pay

Apple Pay, Blik, HCE

Apple Pay, Blik, Google Pay

Google Pay

Apple Pay, Blik, Google Pay, HCE

Konta walutowe

EUR, USD, GBP
EUR, USD, GBP, CHF

brak (dostępne lokaty w EUR i USD)

EUR, USD, GBP, CHF

EUR, USD, GBP, CHF

EUR, USD, GBP, CHF

EUR, USD, GBP, CHF

EUR, USD, GBP, CHF

EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HRK, HUF

EUR, USD, GBP

EUR, USD, GBP, CHF

brak

 

Założenia rankingu

Prezentowany ranking ma za zadanie pomóc Ci w wyborze najlepszego konta bankowego. Analizie zostały poddane oferty najpopularniejszych banków w Polsce. Pod uwagę były brane następujące czynniki:

 1. wysokość podstawowych opłat za rachunek (prowadzenie rachunku, użytkowanie karty, przelewy internetowe, wypłaty z bankomatów),
 2. funkcjonalność rachunku,
 3. promocje i programy rabatowe (zniżkowe),
 4. produkty oraz usługi powiązane z rachunkiem.

Waga poszczególnych czynników:
1 – ****
2 – ***
3 – **
4 – *

Im więcej gwiazdek, tym dany czynnik ma większe znaczenie w rankingu.

Największe znaczenie w rankingu mają koszty utrzymania rachunku (1). Przeważnie jest to decydujący czynnik przy wyborze konta w banku. Ewentualne opłaty za konto będziemy przecież ponosić co miesiąc, dlatego naszym celem jest znalezienie całkowicie darmowego rachunku lub rachunku z minimalnymi opłatami.

Na drugim miejscu jest funkcjonalność rachunku (2). Rachunek powinien być w pełni nowoczesny, z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej. Interfejs bankowości elektronicznej musi być przejrzysty, intuicyjny w nawigacji i prosty w obsłudze.

Trzecią pozycję zajmują promocje i programy rabatowe (3). Banki często, celem przyciągnięcia nowych klientów – oferują atrakcyjne promocje na których klient może zyskać (np. premia pieniężna za założenie rachunku, zwrot części wydatków za zakupy). Należy jednak pamiętać o tym, że dopiero po spełnieniu warunków promocji można uzyskać korzyść pieniężna lub rzeczową. Jeśli mowa o programach rabatowych, to klient dokonując zakupu produktu bądź usługi w określonych przez bank punktach – może liczyć na zniżki cenowe.

Produkty oraz usługi powiązane z rachunkiem (4). Dobrze jest jak bank posiada w swojej ofercie konta walutowe. Nie bez znaczenia jest też dostęp do różnych modeli płatności telefonem (takich jak Google Pay, Apple Pay, Blik). Ciekawą opcją są też programy regularnego oszczędzania.