W gromadzeniu oszczędności kluczem jest systematyczność. Jeśli mamy problem z regularnym oszczędzaniem, możemy skorzystać z pomocy savera. Dzięki temu narzędziu odkładanie pieniędzy można połączyć z ich wydawaniem i w ogóle nie zaprzątać sobie nim głowy.

W zależności od badania posiadanie oszczędności deklaruje mniejszy lub większy odsetek Polaków. Podobnie jest z regularnym odkładaniem nadwyżek. Najczęściej podawanym argumentem o braku oszczędzania jest ten, że nas na to nie stać. Nie mamy z czego odłożyć, ponieważ wszystko przeznaczamy na bieżące wydatki.

Bez względu na stan faktyczny zdaniem ekonomistów stopa oszczędności w naszym kraju jest zbyt niska. Choć nominalne systematycznie się zwiększa, to biorąc pod uwagę potencjał rozwojowy Polski oraz spodziewaną wysokość emerytur obecnych 20, 30- i 40-latków (1/3-1/5 ostatniej pensji), jest ona niewystarczająca.

Jak działa autooszczędzanie?

W teorii oszczędności biorą się z ograniczenia konsumpcji bieżącej, czyli z wyrzeczeń, odmawiania sobie czegoś. Kluczową rolę odgrywa również systematyczność, czyli odkładanie pewnych kwot w stałych odstępach czasowych. Regularność jest nawet ważniejsza niż wysokość odkładanych środków. W praktyce gromadzenie zaskórniaków można połączyć z wydawaniem pieniędzy i uskuteczniać nawet codziennie. Umożliwia to sprytne rozwiązanie proponowane przez kilka banków.

Chodzi o narzędzie automatycznego oszczędzania zwane niekiedy saverem (w luźnym tłumaczeniu „oszczędzacz”). Polega to na tym, że po każdej operacji w ciężar rachunku bieżącego (płatność kartą, przelew, wypłata z bankomatu) pewna część z naszego ROR-u trafia na konto oszczędnościowe. Transfer odbywa się samoczynnie.

Saver to narzędzie godne polecenia każdemu, kto ma problemy z konsekwentnym budowaniem oszczędności oraz skłonnością do nadmiernego wydawania. W tym przypadku ta wada w pewnym sensie okazuje się zaletą. Dlaczego? Im więcej wydajemy, tym więcej odkładamy.

Uwaga! Automatyczne przelanie końcówki dojdzie do skutku tylko wtedy, gdy pozwoli na to saldo konta, które jest obciążane operacją, czyli są na nim wystarczające środki.

Modele automatycznego oszczędzania

Istnieją trzy typy saverów. Różnią się one regułami, na zasadzie których pieniądze są mechanicznie odkładane. Dostępne sposoby to:

  1. Zaokrąglanie do pełnych złotych
    Jeśli np. wydamy 44,5 zł, to z ROR-u na rachunek oszczędnościowy powędruje 5,5 zł. Gdy rachunek będzie opiewać na 57,5 zł, to przy transakcji z konta osobistego na rachunek lokacyjny trafi 2,5 zł.
  2. Stała kwota od każdej transakcji
    Po wykonaniu danej transakcji na ROR zostanie uszczuplony wydaną kwotą oraz dodatkowo tą przez nas zdefiniowaną. Jeśli w bankomacie podejmiemy 100 zł, a określona przez nas końcówka to 5 zł, to stan rachunku bieżącego zmniejszy się o 105 zł, ale dzięki temu odłożymy 5 zł.
  3. Stały procent od każdej transakcji
    Mechanizm jest podobny do opisanego wyżej, z tym że zamiast stałej kwoty na konto oszczędnościowe przelewany jest ustalony przez nas procent transakcji. Jeśli w sklepie wydamy plastikiem 29,23 zł, a wybrana końcówka to 5 proc., to ROR zostanie obciążony w sumie na 30,69 zł, z czego 1,46 zł trafi na konto oszczędnościowe.

Narzędziem automatycznego oszczędzania jest również zlecenie stałe. Z tym że realizowane jest ono niezależnie od innych operacji. Jego wykonanie nie wymaga użycia karty w sklepie czy wypłacenia gotówki w bankomacie.

Klient sam wybiera tryb oszczędzania i może go zmienić w dowolnej chwili, np. w bankowości elektronicznej (ustawienia rachunku). W danej chwili można korzystać tylko z jednej reguły odkładania końcówek.

Banki umożliwiające autooszczędzanie

Obecnie mechanizmy umożliwiające oszczędzanie mimochodem dostępne są w sześciu bankach. Ich oferta została omówiona w poniższej tabeli.

Z reguły rachunek typu saver to normalne konto oszczędnościowe, z którym sprzężona jest usługa automatycznego oszczędzania. Oznacza to, że zebrane na rachunku pieniądze są kapitalizowane co miesiąc, a jego posiadacz może raz w miesiącu bezpłatnie wypłacić z niego środki.

W tym gronie wyjątkami są ING Bank Śląski oraz Envelobank. W tych instytucjach wszystkie przelewy wewnętrzne, tj. z rachunku oszczędnościowego na ROR prowadzony przez te podmioty, są darmowe.

Niekiedy konta służące do automatycznego gromadzenia nadwyżek nie stanowią standardowych rachunków. Wówczas nie można ich samodzielnie zasilać jak typowych kont oszczędnościowych. Tak jest w ING Banku Śląskim.

Banki oferujące programy automatycznego oszczędzania

lp. Instytucja
(rachunek)
Stawka
[proc]*
Dostępne sposoby
autooszczędzania
Uwagi
1. ING Bank Śląski
(Smart Saver)
0,7-2,5% – zaokrąglenie kwoty transakcji (karta, przelew) do 5 lub 10
zł,
– procent od transakcji (1-10 proc.)
– wyższe oprocentowanie dla salda do 5 tys. zł
2. Getin Bank
(Skarbonka)
1-1,4% – zaokrąglenie kwoty transakcji kartą do 1, 5 lub 10 zł – oprocentowanie uzależnione jest od salda rachunku (pierwszy
próg to 50 tys. zł)
3. mBank
(mSaver)
0,5-1% – zaokrąglanie kwoty transakcji (przelew, karta,
bankomat) do pełnych 10 zł,
– kwota od transakcji (3-10 zł),
– procent od transakcji (1-15 proc.)
– dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł
zaokrąglenie wynosi 0 zł,
– dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł
zaokrąglenie wynosi 5 zł,
– wyższe oprocentowanie naliczane w przypadku przyrostu
salda o min. 100 zł w stosunku do poprzedniego miesiąca
4. PKO BP
(usługa
Autooszczędzanie)
0,5-1,2% -zaokrąglenie kwoty transakcji (karta, przelew) do 1 zł,
-kwota od transakcji,
– procent od transakcji
– oprocentowanie uzależnione jest od salda rachunku
(pierwszy próg to 50 tys. zł)
5. EnveloBank
(EnveloSaver)
0,4-1% – zaokrąglenie kwoty transakcji (przelew, karta, bankomat)
do 1, 5 lub 10 zł,
– procent od transakcji (1-10 proc.)
– oprocentowanie uzależnione jest od salda rachunku
(pierwszy próg to 200 tys. zł)
6. Credit Agricole
(CA Saver)
0,14-3% – zaokrąglenie kwoty transakcji kartą do 0,50, 1 lub 5
zł,
– standardowe oprocentowanie uzależnione jest od wskaźnika
WIBOR 1M pomniejszonego o 1,5,
– okresowo bank podwyższa stawkę,
– najwyższe odsetki dostępne dla nowych klientów

Stan na 16.05. 2018 r.