konto za 0 zł

Jak to jest z tymi kontami oferowanymi przez banki, są darmowe w rzeczywistości czy tylko z reklamy? To zależy, co rozumiemy pod pojęciem “darmowe konto”.

Przeglądając oferty banków bądź oglądają reklamy – jesteśmy bombardowani sloganami typu: “darmowe konto”, “bezpłatne konto”, “konto za 0 zł” itd. W ślad za nimi idą kolejne huczne hasła, dotyczące szczegółowych warunków konta: “0 zł za prowadzenie”, “0 zł za kartę”, “0 zł za bankomaty”, “0 zł za przelewy”. Wszystko pięknie i ładnie. W końcu znaleźliśmy upragnione konto, które jest całkowicie darmowe. Czyżby?

Analizując skrupulatnie ofertę danego banku, zauważamy gwiazdki (*) lub indeksy (1) obok wytłuszczonych, chwytnych nagłówków. Po zapoznaniu się z ich treścią, w formie drobnego druczku, w mało widocznym miejscu strony – okazuje się, że “bezwarunkowe 0 zł” zmienia się w “0 zł pod warunkiem” spełnienia określonych wymogów narzuconych przez bank.

Jest to typowy chwyt marketingowy stosowany przez banki. Uwypuklić najważniejsze walory konta, a uszczuplić te mniej wygodne, zniechęcające. Część osób może nie zauważyć odesłania do pełnych warunków konta i założyć konto będąc w błędnym przekonaniu o jego całkowitej bezpłatności. Natomiast posiadając te informacje, być może by wybrały inną ofertę, bardziej korzystną dla siebie.

Z przeprowadzonej analizy ofert rachunków bankowych, pod kątem naliczania przez banki opłat – można dokonać dosyć prostej kategoryzacji kont bankowych.

Bezwarunkowo darmowe konto (konto za bezwarunkowe 0 zł) – konto zwolnione z podstawowych opłat bez żadnych warunków, tj. opłata miesięczna za prowadzenie konta, opłata miesięczna za użytkowanie karty, przelewy internetowe i mobilne, wypłaty z bankomatów krajowych banku.

Warunkowo darmowe konto (konto za warunkowe 0 zł)– konto zwolnione z podstawowych opłat, ale po spełnieniu przez klienta jednego lub więcej warunków. W szczególności:

  1. zapewnienie minimalnego miesięcznego wpływu na konto (np. min 1 000 zł miesięcznie).
  2. wykonanie określonej ilości transakcji kartą debetową (np. min 5 transakcji w miesiącu).
  3. wykonanie transakcji kartą debetową na określoną kwotę (np. 300 zł w miesiącu).
  4. połączenie warunku z punktu 2 i 3 (np. min 5 transakcji w miesiącu, na kwotę co najmniej 300 zł).
  5. zalogowanie się do aplikacji mobilnej lub internetowej banku.

Oferty bezwarunkowo darmowych kont stanowią mniejszość w stosunku do pozostałych. Rzadko są kierowane do osób powyżej 18 roku życia, lecz często do osób niepełnoletnich.