Choć rachunek bieżący jest podstawową usługą finansową, to małe przedsiębiorstwa – w przeciwieństwie do klientów indywidualnych – płacą za nią nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Prócz osób fizycznych z usług instytucji finansowych korzysta również szeroko pojęty sektor biznesowy. Obejmuje on m.in. drobnych przedsiębiorców, małe i średnie spółki, korporacje i samorządy.

Czym jest konto firmowe?

Podstawową usługą oferowaną przez banki klientom biznesowym jest konto firmowe. Pod tym terminem kryje się prowadzony przez upoważniony do tego podmiot (bank) zapis, na którym znajduje się rejestr obrotów (wpłaty i wypłaty) oraz stan środków pieniężnych przedsiębiorstwa.

Dostęp do rachunku firmowego możliwy jest w sposób tradycyjny (oddział) lub zdalny. W tym drugim przypadku właściciel rachunku albo upoważniona przez niego osoba może wykonywać różne operacje na koncie poprzez system transakcyjny (bankowość internetowa) albo aplikację mobilną. Te rozwiązania są dziś standardem podobnie jak w segmencie detalicznym. Zatem konto firmowe w niczym – poza statusem właściciela – nie różni się od konta osobistego.

Formalności przy otwieraniu konta firmowego

Jak zawiera się umowę o prowadzenie rachunku firmowego? To zależy od statusu przedsiębiorstwa, czyli jego wielkości. Najmniejsze podmioty gospodarcze mogą skorzystać z tych samych kanałów co osoby fizyczne. Zatem właściciel mikrofirmy wniosek o konto firmowe złoży nie tylko w oddziale, ale też przez internet, a umowę zawrze:

 • za pośrednictwem kuriera,
 • przelewem autoryzacyjnym z konta prywatnego,
 • podczas rozmowy wideo z konsultantem (wideoweryfikacja).

Co z dokumentami? W przypadku jednoosobowej działalności przedsiębiorca najczęściej musi okazać jedynie dowód osobisty. W niektórych bankach należy przedstawić również wydruk z CeiDG. Tak naprawdę chodzi jednak o widniejący na tym dokumencie numer NIP, po którym bank weryfikuje klienta w publicznych rejestrach. Zatem w praktyce klient musi jedynie podać ten numer (albo REGON).

W przypadku innych form prawnych przedsiębiorstwa formalności związanych z otwieraniem konta firmowego jest więcej. Przede wszystkim zawarcie umowy możliwe jest tylko w oddziale albo innym umówionym z bankowym doradcą miejscu.
Ponadto przedstawiciele spółki muszą okazać:

 • stosowne dokumenty rejestrowe firmy, np. umowę spółki, status stowarzyszenia,
 • odpis z KRS,
 • swoje dowody tożsamości,
 • pełnomocnictwa do zawarcia umowy (rzadko).
Rodzaje kont firmowych

Tak jak w bankowości detalicznej, w sektorze firmowym istnieje wiele rodzajów kont bankowych. Ze względu na ich funkcje wyróżnić można:

 1. Firmowy rachunek bieżący – umożliwia bezgotówkowe rozliczenia pieniężne z kontrahentami.
  Z niego firmy wykonują przelewy za dostawy towarów, otrzymane usługi i należne zobowiązania publicznoprawne. Na nie wpływają też należności z tytułu sprzedanych produktów, wykonanych usług oraz ewentualne zwroty nadpłaconych danin.
  Do konta głównego firma może zamówić jedną lub wiele kart debetowych, którymi właściciel lub/i upoważnione osoby będą wykonywać operacje (płatności w sklepach, internecie, wypłaty z bankomatów) w ciężar tego rachunku.
 2. Firmowe konto oszczędnościowe – służy do gromadzenia nadwyżek finansowych przedsiębiorstwa.
 3. Firmowe konto walutowe – umożliwia rozliczenia w zagranicznych jednostkach płatniczych.
  Z uwagi na fakt, że jest prowadzone w walucie obcej, pozwala na uniknięcie kosztów przewalutowania z tytułu transakcji z podmiotami zagranicznymi. Dlatego jego otwarcie zaleca się firmom działającym w branży eksportowej i importowej.
  W niektórych bankach konto walutowe ma postać subkonta. Oznacza to, że nie jest samodzielnym produktem, tylko udostępnianym klientom w pakiecie z rachunkiem głównym.
 4. Firmowe rachunki pomocnicze
  To wszelkiego typu rachunki specjalne mające postać subkont. Mogą to być np. subkonta udostępniane pracownikom celem realizowania przez nich wydatków firmowych, konta do gromadzenia środków na wynagrodzenia, rachunki, na które wpływa VAT z tytułu różnych transakcji z kontrahentami (tzw. płatność podzielona).
Opłaty za konto firmowe

W bankowości indywidualnej klient z wielu rozwiązań korzysta za darmo. Odwrotnie jest w segmencie biznesowym. Tutaj klienci płacą nawet za podstawowe usługi, w tym przelewy wykonywane przez internet czy wpłaty w urządzeniach samoobsługowych.

Nierzadko koszt utrzymania rachunku firmowego wynosi kilkadziesiąt złotych miesięcznie – wszystko zależy od sposobu korzystania z konta przez klienta. W skali roku za podstawowe usługi bankowe małe firmy płacą nawet 500-600 zł. Pewne pocieszenie stanowi fakt, że wydatki na ten cel mogą one wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Oczywiście zdarzają się wyjątki. Niektóre banki, zwłaszcza te mniejsze, w wybranych pakietach proponują bezpłatne prowadzenie rachunku, obsługę karty płatniczej, przelewy internetowe, a nawet możliwość bezprowizyjnych wypłat ze wszystkich bankomatów w kraju. Niekiedy te przywileje mają charakter warunkowy (np. utrzymanie określonego salda, comiesięczne wpływy, płatność do ZUS-u lub US, wydatki kartą), są limitowane (zwłaszcza transfery) albo ograniczone czasowo (np. przez rok-dwa od otwarcia rachunku albo uruchomienia działalności).

Zwykle duże podmioty gospodarcze koszty usług bankowych negocjują indywidualnie. W ich przypadku jest to o tyle łatwiejsze, że konto główne i rachunki dodatkowe stanowią element większego pakietu rozwiązań dostarczanych przez bank.

Usługi dodatkowe do rachunku firmowego

W sektorze biznesowym banki rywalizują o klienta nie tylko jakością usług czy wysokością opłat. Niektóre instytucje obok konta firmowego oferują usługi dodatkowe. W zależności od banku ich wachlarz może być całkiem szeroki i obejmować:

 • leasing,
 • faktoring,
 • usługi windykacyjne,
 • terminale płatnicze,
 • wymianę walut,
 • dostęp do darmowej przestrzeni biurowej,
 • doradztwo gospodarcze,
 • pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych,
 • program do fakturowania lub nawet usługi księgowe,
 • przestrzeń na bankowym serwerze do przechowywania cyfrowych dokumentów (tzw. wirtualny sejf).

Ponadto w dwóch bankach (PKO BP, mBank) klient może założyć jednoosobową działalność gospodarczą z poziomu bankowości online. Najczęściej wymienione usługi wykonują powiązane z bankami podmioty z tej samej grupy kapitałowej. Rzadziej są to zewnętrzni partnerzy.