Korzyści płynące z posiadania rachunku prowadzonego w walucie obcej są tym większe, im częściej dokonujemy rozliczeń dewizowych. Ale konta walutowe mają swoją specyfikę, którą warto poznać, by uniknąć niemiłych niespodzianek.

W dobie globalizacji, powszechnego internetu i swobodnego przemieszczania się zagraniczne wakacje, zakupy w zagranicznych e-sklepach czy współpraca z kontrahentami z innych krajów jest czymś naturalnym. Wszystkie te sytuacje wiążą się z obracaniem dewizami. Trzeba je gdzieś gromadzić, by mieć do nich łatwy i szybki dostęp. Właśnie w tym celu istnieją rachunki walutowe.

Czym jest konto walutowe?

Konto walutowe to zwykły ROR, którego jednostką rozrachunkową nie jest złoty polski (PLN), lecz waluta obca, np. euro. W ramach takiego rachunku można m.in. gromadzić środki pieniężne i wykonywać operacje finansowe, np. wpłaty i wypłaty gotówkowe, przelewy, zakładać lokaty. Posiadacz rachunku walutowego może swobodnie zarządzać ulokowanymi na nim pieniędzmi. Zatem są one dostępne na każde jego żądanie.

Do konta służącego do rozliczeń dewizowych przeważnie można zamówić kartę debetową i realizować nią płatności w sklepach, internecie oraz bankomatach zagranicznych bez przewalutowania. Taka usługa nie jest dostępna np. w Getin Banku i EnveloBanku. W zamian podmioty te nie naliczają prowizji za przewalutowanie, a przeliczanie transakcji odbywa się tam po korzystnym dla klienta kursie organizacji kartowych (Visa, MasterCard).

Standardowe konta walutowe, tak jak zwykłe konta osobiste, nie są oprocentowane. Kapitalizacji podlegają za to środki zgromadzone na walutowych kontach oszczędnościowych. Jednak w tym przypadku trzeba liczyć się z ograniczeniami w liczbie darmowych wypłat / przelewów wychodzących w miesiącu. Podobnie jest na kontach oszczędnościowych prowadzonych w PLN.

Jak otworzyć konto walutowe?

By zawrzeć umowę o rachunek dewizowy, można wybrać standardowe sposoby:

 • wizyta w oddziale,
 • telefon (konsultant),
 • kurier,
 • internet (bankowość internetowa, przelew weryfikacyjny).

Miejmy jednak świadomość, że nie w każdym banku skorzystamy ze wszystkich wymienionych kanałów otwarcia konta walutowego.

Przelewy z i na rachunek walutowy

Widać więc, że poza jednostką rozliczeniową konta walutowe różnią się od zwykłych ROR-ów złotówkowych w zasadzie tylko jedną kwestią – kosztami przelewów. Dotyczy to zarówno transferów zlecanych, jak i otrzymywanych na rachunek.

Te pierwsze kosztują średnio kilkadziesiąt złotych (wyjątek stanowią przekazy typu SEPA, które kosztują 5-10 zł). Te drugie występują w niektórych bankach (także przy opcji kosztowej SHA), choć niekiedy obejmują tylko wpływ świadczenia emerytalno-rentowego z zagranicy.

Rodzaje kont walutowych

W związku z tym, że walutowe rachunki bankowe odróżnia od kont prowadzonych w złotówkach jedynie waluta rozliczeniowa, typologia kont walutowych będzie identyczna jak kont w PLN.
Najważniejsze rodzaje kont bankowych w walutach obcych:

Ze względu na funkcję:

 1. Rozliczeniowe (bieżące),
 2. Oszczędnościowe,
 3. Lokat terminowych,
 4. Powiernicze.

Ze względu na typ klienta-posiadacza rachunku:

 1. Osobiste – ich posiadaczami są osoby fizyczne,
 2. Firmowe – ich posiadaczami są klienci biznesowi: przedsiębiorcy, instytucje publiczne, stowarzyszenia, fundacje, spółki, spółdzielnie, wspólnoty, samorządy.
Konto walutowe a BFG

Środki trzymane na koncie walutowym prowadzonym przez bank podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że w razie upadłości banku prowadzącego taki rachunek klient odzyska wkład wraz z odsetkami. Limit gwarancji wynosi równowartość 100 tys. euro w odniesieniu do jednego klienta bez względu na walutę konta. W pewnych okolicznościach i przez pewien czas odpowiedzialność BFG jest dwa razy większa.

Przykład. Klient ma w banku A konto osobiste w PLN, konto oszczędnościowe w EUR, lokaty w GBP i rachunek walutowy w USD. Wielkość posiadanych funduszy we wszystkich środkach płatniczych przelicza się na euro po kursie NBP z dnia zawieszenia działalności banku przez KNF.

Pułapki konta walutowego

Większość banków prowadzi rachunki walutowe jedynie w najważniejszych środkach płatniczych: EUR, USD, GBP. Niektóre oferują także konta we frankach szwajcarskich. Tylko w nielicznych instytucjach otworzymy konto w mniej popularnych walutach. Do tego grona należą m.in. Idea Bank (10 walut) i PKO BP (7 walut).

Pamiętajmy również, że konkretny rachunek służy do rozliczeń w danej jednostce płatniczej. Jeśli więc na konto prowadzone w EUR wpłynie przelew w USD, to bank przewalutuje go po swoim kursie. Taka operacja oznacza zwykle stratę dla posiadacza rachunku. Powód? Niekorzystne stawki przeliczeniowe stosowane przez bank.

Uwaga! Może się zdarzyć, że choć bank prowadzi rachunek w danym środku płatniczym, to nie realizuje w nim operacji gotówkowych. Wówczas wpłaty czy wypłaty gotówkowe z takiego konta nie są możliwe. Przykład to Nest Konto Waluta w Nest Banku.

Powstaje pytanie o to, jak zasilić taki rachunek. Można wykonać przelew z innego rachunku, kantoru internetowego albo kupić dewizy przez bankowość internetową. Ta ostatnia opcja jest jednak mocno nieopłacalna dla klienta.

Uwaga! Część podmiotów otwiera rachunki walutowe tylko w pakietach z ROR-em w PLN. Tak jest np. w ING Banku Śląskim, Credit Agricole i Idea Banku.

Ile kosztuje konto walutowe?

Posiadanie konta walutowego może wiązać się z kosztami. Maksymalnie jest to kilka złotych miesięcznie tytułem prowadzenia rachunku do rozliczeń dewizowych. Całkiem sporo banków rezygnuje z tej opłaty. Zwolnienie może mieć charakter warunkowy (np. BZ WBK – utrzymanie określonego salda, PKO BP – wyrobienie karty walutowej, Bank Millennium – otwarcie przez internet albo spłata kredytu w walucie) lub bezwarunkowy (np. Nest Bank, BGŻ BNP Paribas, Alior Bank, Raiffeisen Polbank, Eurobank, mBank, Getin Bank).

Konto walutowe nie tylko w banku

Banki w Polsce prowadzą kilka milionów kont walutowych. Wedle branżowego serwisu PRNews.pl na koniec I kw. 2018 r. było ich ok. 4,5 mln sztuk. Zdecydowanymi liderami w tym segmencie są: Alior Bank, BZ WBK oraz ING Bank Śląski. Każdy z tych podmiotów obsługuje 760 tys. rachunków dewizowych. Jednak dane nie obejmują rynkowego lidera – PKO BP, który nie udziela informacji w tej kwestii.

Ale nie tylko banki oferują konta walutowe. Otworzymy je również w wielu kantorach internetowych (np. Kantor Walutowy Alior Banku) oraz tzw. fintechach (np. Revolut). Podmioty tego typu z reguły nie pobierają opłat za prowadzenie rachunków do rozliczeń dewizowych oraz wydają sprzężone z nimi karty walutowe, które w wielu przypadkach też mogą być bezpłatne w utrzymaniu. Za wyborem takich firm przemawiają również bardzo niskie spready, korzystne kursy i szeroki wachlarz walut, w których prowadzone są rachunki.

Kiedy przydaje się rachunek dewizowy?

Powodów, dla których warto otworzyć rachunek dewizowy, jest wiele. Najczęściej wskazywane to:

 1. Współpraca z zagranicznymi kontrahentami (eksport, import)
 2. Zakupy w zagranicznych e-sklepach i na obcych portalach aukcyjnych (Amazon, eBay, AliExpress)
 3. Częste wakacje zagraniczne
 4. Intensywne wyjazdy weekendowe i służbowe za granicę
 5. Wymiana studencka, staż zagraniczny
 6. Rezerwacja hotelu za granicą
 7. Zakup biletów w zagranicznych liniach lotniczych
 8. Spłata kredytu walutowego
 9. Oszczędzanie w dewizach
 10. Stałe wpływy z zagranicy.

We wszystkich wskazanych przypadkach unikamy różnic kursowych oraz opłat za przewalutowanie. Dlaczego to takie ważne? Przy intensywnych rozliczeniach, częstych zakupach, dużych kwotach oszczędność na jednej transakcji może iść w setki czy nawet tysiące złotych.