Dostępne w ramach bankowości online darmowe narzędzie umożliwia klientowi wygodną i kompleksową kontrolę dochodów i wydatków, a tym samym efektywniejsze zarządzanie domowym budżetem. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują wsparcia w poskramianiu swoich zapędów konsumpcyjnych albo chcą trzymać rękę na pulsie w sprawach finansowych.

Bankowość internetowa to bardzo rozbudowane narzędzie. Przydaje się nie tylko w szybkim i wygodnym realizowaniu płatności bezgotówkowych czy zdalnym załatwianiu spraw związanych z finansami osobistymi. Internetowe konto bankowe pozwala również na łatwiejszą kontrolę wydatków i – ogólnie – lepsze zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego. Umożliwia to jedna z funkcji dostępnych w ramach systemów transakcyjnych wielu banków. Chodzi o menadżer finansowy.

Czym jest i jak działa menadżer finansów?

Ma on postać bezpłatnego oprogramowania, które rejestruje transakcje obciążające i uznające rachunek bieżący. Aplikacja odnotowuje każdy wpływ i wydatek z tytułu przelewu i płatności kartą (debetową, kredytową, przedpłaconą).

Menadżer finansów jest elastycznym narzędziem. Zwykle jego użytkownik może dowolnie definiować kategorie i podkategorie przychodów i rozchodów lub korzystać z ustawień domyślnych opracowanych przez bank. Te ostatnie tworzone są w oparciu o kody MCC (dotyczy operacji kartą) oraz opisy transakcji, nazwy odbiorców i numery rachunków adresatów (dotyczy przelewów).

Użytkownik może wyłączać dowolne transakcje z wyliczeń, które mogłyby zaburzyć prawdziwy stan finansów. Przydaje się to np. przy wypłacie kredytu, który mógłby zawyżyć dochody.

Oprócz tego można wykluczać z analiz wskazane rachunki i narzędzia płatnicze. By nie zniekształcać obrazu sytuacji można ustalić, by system nie brał pod uwagę transakcji między ROR-em i kontem oszczędnościowym albo/i kończących się i zakładanych lokat.

Analizy graficzne w menadżerze finansów

Dane zebrane przez system prezentowane są pod postacią przyjaznych dla oka wykresów, diagramów, raportów graficznych. Dzięki temu użytkownik może wygodnie analizować strukturę swoich dochodów, kosztów i oszczędności.

Aplikacje tego typu pokazują dane w kilkumiesięcznych okresach. Przeważnie klient może też wybrać perspektywę czasową prezentacji danych. To sprawia, że jest on w stanie porównywać wyniki i oceniać efektywność podjętych decyzji.

Dodatkowo niektóre programy wyposażone są w tryb estymowany. Pod tą nazwą kryje się prognozowanie przyszłych operacji. Prognozy te są tworzone na podstawie historii rachunku oraz ustawień użytkownika, np. daty zleceń stałych, poleceń zapłaty, rat, zapadalności lokat, przelewów z datą przyszłą. W przypadku kont firmowych system uwzględnia też terminy płatności faktur wystawionych kontrahentom.

Operacje zapisane w kalendarzu mogą być uwzględnione przez system na wykresach realizacji budżetu. Dzięki temu konsument będzie mógł realnie ocenić kondycję swoich finansów. Będzie w stanie przewidzieć:

  • czy uda mu się zrealizować budżet,
  • czy może konieczna będzie pożyczka,
  • a może powstanie nadwyżka, którą będzie można wpłacić na lokatę.
Menadżer finansów dyscyplinuje i motywuje

Menadżer finansów może być skutecznym narzędziem poskramiającym nasze zapędy konsumpcyjne lub/i motywującym do odkładania pieniędzy. W jaki sposób? Wystarczy określić w nim limity poszczególnych wydatków oraz zdefiniować cele oszczędnościowe i horyzont czasowy zebrania wyznaczonej kwoty.

W miarę realizowania kolejnych płatności będziemy zbliżać się do ustalonego poziomu kosztów. Wtedy aplikacja wyśle nam powiadomienie e-mailem, SMS-em albo po zalogowaniu do bankowości online zobaczymy na wykresie, że górny pułap wydatków jest blisko i musimy się ograniczyć z zakupami. Niektóre oprogramowania mają wbudowane progi ostrzegawcze zrealizowania budżetu. Przykładowo dla 50 proc. wykres będzie zielony, dla 60 proc. – pomarańczowy, a dla 90 proc. – czerwony.

Podobnie jest z odkładaniem pieniędzy. Dla wielu ludzi najlepszą zachętą do regularnego oszczędzania są rosnące słupki czy wskaźnik informujący o procentowym wykonaniu zadania. Niektóre programy podpowiadają także, w których kategoriach i podkategoriach możemy wydawać mniej, by móc osiągnąć wyznaczony cel.

Zalety menadżera finansów

Widać więc, że menadżer finansów ma dużą wartość użytkową. Ale to niejedyny powód, dla którego warto po niego sięgnąć. Jego dużą zaletą jest również wygoda. Co prawda oprogramowanie to występuje także jako osobna aplikacja, którą można pobrać na smartfona, to jednak narzędzie bankowe ma tę przewagę, że dane pozyskuje automatycznie. Konsument nie musi więc niczego wprowadzać ręcznie, jak to dzieje się w przypadku arkusza kalkulacyjnego, ani importować danych – jak w innych zewnętrznych narzędziach.

To duża słabość tych rozwiązań. Powoduje ona, że wiele osób szybko przestaje ich używać i traci motywację do trzymania swojego budżetu w ryzach. Z menadżerem finansów może być inaczej, gdyż każda transakcja odnotowywana jest przez program samoistnie.