§1

Objaśnienie pojęć

Polityka prywatności – dokument określający zasady ochrony danych osobowych użytkowników serwisu i subskrybentów czasopisma, prawa użytkowników serwisu i subskrybentów oraz obowiązki administratora serwisu.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://wybierz-konto.pl.

Administrator – TRADE-ART Piotr Wasiluk, 17-200 Hajnówka, ul. Cyprysowa 6, NIP 6030024451, REGON 362334858.

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis.

Czasopismo – Newsletter – elektroniczne, bezpłatne wiadomości wysyłane do użytkowników, którzy dokonali subskrypcji czasopisma. Wiadomości obejmują informacje dotyczące funkcjonowania serwisu, nowości w serwisie, publikowane artykuły, promocje.

Subskrypcja (prenumerata) czasopisma – zapisanie się na prenumeratę czasopisma (Newsletter) za pomocą formularza zapisu dostępnego w serwisie –, poprzez podanie imienia i adresu e-mail oraz zaakceptowanie polityki prywatności i kliknięcie przycisku “wyślij”.

Subskrybent – użytkownik serwisu, który zapisał się na prenumeratę czasopisma.

§2

Zasady ogólne

 1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu oraz subskrybenta czasopisma należącego do administratora obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://wybierz-konto.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę – administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swojego serwisu i subskrybentów czasopisma.
 3. Jeśli użytkownik serwisu lub subskrybent – nie zgadza się z polityką prywatności – proszony jest o nieodwiedzanie serwisu, nieprenumerowanie czasopisma należącego do administratora oraz nienabywanie produktów i usług oferowanych przez administratora.

§3

Dane osobowe

 1. W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które użytkownik będzie proszony, to w większości przypadków imię (nazwa) i adres e-mail.
 2. Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

§4

Subskrypcja czasopisma

 1. Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego czasopisma należącego do administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail, potwierdzenia zapoznania się z polityką prywatności oraz wysłania formularza.
 2. Po wysłaniu formularza zapisu przez subskrybenta – subskrybent musi potwierdzić swoją prenumeratę czasopisma, poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w wiadomości wysłanej przez administratora na adres e-mail subskrybenta.
 3. Dopiero po potwierdzeniu swojej subskrypcji, subskrybent zostaje na stałe przypisany do listy adresowej. Krok ten ma na celu zapobiegnięcie sytuacji, kiedy osoba trzecia podaje adres e-mail innej osoby (np. dla żartów), wówczas taki zapis nie będzie skuteczny.
 4. Uzyskane w ten sposób dane (imię, adres e-mail) są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu subskrybentowi numer czasopisma. Imię pozwala administratorowi zwracać się do subskrybentów po imieniu.
 5. Subskrybent ma prawo do wglądu w swoje dane (imię, adres e-mail) oraz możliwość ich modyfikacji lub usunięcia, w sposób określony w §10.

§5

Niezapowiedziane wiadomości

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości subskrybentom.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, czasopisma, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów administratora.
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych administratora.
 4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

§6

Jawne dane osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisie należącym do administratora, przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. – są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia użytkownika przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania użytkownikowi nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

§7

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisie należącym do administratora i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez administratora nie podlegają Polityce Prywatności.

§8

Ciasteczka (cookies)

 1. Niektóre obszary serwisu należącego do administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 2. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.
 3. Pliki cookie administrator wykorzystuje w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
 4. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla administratora serwisu.

§9

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i czasopiśmie należącym do administratora.

§10

Rezygnacja z subskrypcji / modyfikacja subskrypcji

 1. Subskrybent może w każdej chwili, bez podawania jakichkolwiek powodów – zrezygnować z subskrypcji czasopisma.
 2. W celu rezygnacji z subskrypcji, w stopce ostatnio otrzymanej wiadomości e-mail od administratora – subskrybent klika odpowiedni link, służący do wypisania z subskrypcji, a następnie potwierdza swoją decyzję na stronie internetowej, na którą został przekierowany.
 3. W celu modyfikacji subskrypcji, rozumianej jako zmiana adresu e-mail lub (i) imienia – subskrybent najpierw dokonuje rezygnacji z subskrypcji w sposób opisany w ust. 2, a następnie zapisuje się ponownie na subskrypcję, podając aktualne dane rejestracyjne.
 4. W razie problemów subskrybenta z rezygnacją z subskrypcji, administrator na żądanie subskrybenta wysłane poprzez formularz kontaktowy (https://wybierz-konto.pl/kontakt/) – usunie jego dane z listy ręcznie.

§11

Zgłoszenie bazy danych

Fakt gromadzenia danych osobowych (tzw. baza danych) został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

—————————————

Hajnówka, dn. 28-05-2018