Coraz częściej dokonujemy płatności w euro. Przesyłamy pieniądze z zagranicy lub wysyłamy środki poza granicę kraju, opłacamy zamówienia w sklepach internetowych. Jak robić to w sposób stosunkowo tani i szybki? To wszystko jest możliwe dzięki przelewom walutowym SEPA.

Pojęcie przelewu SEPA

SEPA to skrót ang. Single Euro Payments Area – jednolity obszar płatności w euro. Obszar ten obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz takie kraje jak: Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Szwajcaria (łącznie 33 kraje, w tym 27 UE). Na początku członkowstwo w SEPA wynikało z porozumienia banków. Dnia 1 listopada 2016 kwestia ta została uregulowana aktem prawnym – rozporządzeniem SEPA.

Przelewy SEPA odbywają się według takich samych zasad i warunków na całym obszarze płatności. Przelewy w walucie euro mogą być zagraniczne (dwa banki w różnych krajach) oraz wewnętrzne (dwa banki w tym samym kraju). Z przelewów mogą korzystać osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organy państwowe oraz inne podmioty. SEPA to nie tylko polecenie przelewu (SEPA Credit Transfer – SCT), lecz także polecenie zapłaty (SEPA Direct Debit – SDD), a nawet płatność kartą (SEPA Cards Framework – SCF). Przelewy SEPA nie są ograniczone limitami wartościowymi (wysokość przesyłanych kwot) oraz ilościowymi (ilość transakcji w danym czasie).

Uwaga! Przelew SEPA to także przelew euro pomiędzy rachunkami krajowymi.

Czas realizacji przelewu SEPA

Zaletą przelewów SEPA jest dosyć szybki czas realizacji. Przelewy SEPA księgowane są w trybie zwykłym (spot). Zgodnie z zasadą D+1, przelew zlecony w jednym dniu – zostanie wykonany najpóźniej w następnym dniu roboczym. W przypadku przelewów SWIFT w trybie zwykłym, czas dotarcia środków do odbiorcy przelewu, to maksymalnie dwa dni robocze po dniu złożenia dyspozycji przelewu (D+2).

Opcja kosztowa

Przelew SEPA, w odróżnieniu od przelewu SWIFT posiada tylko jedną opcję kosztową. Jest to SHA – nadawca przelewu ponosi koszty swojego banku, a odbiorca przelewu koszty własnego banku oraz banków pośredniczących (korespondentów). Przelew SWIFT, oprócz opcji SHA, dysponuje jeszcze opcją OUR (wszystkie koszty przelewu ponosi nadawca przelewu) oraz opcję BEN (wszystkie koszty przelewu ponosi odbiorca przelewu). Korzystając z SEPA mamy pewność, że kwota przelewu trafi do odbiorcy w pełnej wysokości.

Warunki dla przelewu SEPA

Bank zleceniodawcy przelewu bada, czy dany przelew spełnia warunki przelewu SEPA, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • odbiorca przelewu: kraj UE lub Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Szwajcaria,
 • przynależność banku nadawcy i odbiorcy do systemu SEPA,
 • transakcja w walucie euro (rachunek może być w PLN, ale wtedy zostaniemy obciążeni kosztami przewalutowania),
 • rachunek odbiorcy w formacie IBAN,
 • kod BIC / SWIFT banku odbiorcy,
 • opcja kosztowa przelewu – SHA,
 • płatność w trybie zwykłym.

Jeśli przelew nie spełnia powyższych warunków, może zostać zakwalifikowany jako przelew SWIFT, co będzie się wiązać z innymi kosztami realizacji oraz terminem dostarczenia.

Wysokość opłat

Koszty przelewu SEPA wahają się w granicach od 0 do 10 zł za przelew. Średni koszt przelewu to 5 zł. Prowizja za przelew ma charakter stały i możemy być pewni, że nie poniesiemy dodatkowych opłat w związku z transferem środków. Inaczej jest z przelewami SWIFT. Tu opłata za przelew jest ustalana procentowo od kwoty przelewu z określeniem minimalnej i maksymalnej kwoty. Na chwilę obecną przelewy SEPA, to najtańsza droga transferu euro. Na niższe koszty przelewu SEPA ma także wpływ brak pośredników (korespondentów) pomiędzy bankiem nadawcy przelewu a odbiorcy.

Elementy formatki przelewu SEPA
 • rachunek walutowy euro lub rachunek złotowy (dodatkowe koszty przewalutowania),
 • kwota przlewu,
 • waluta przelewu,
 • nazwa odbiorcy przelewu,
 • adres odbiorcy,
 • kraj odbiorcy,
 • data zlecenia przelewu,
 • tytuł przelewu,
 • numer IBAN banku odbiorcy. Dla banków krajowych jest to PL + 26 cyfrowy numer rachunku w standardzie NRB,
 • kod BIC-SWIFT banku odbiorcy,
 • opcja kosztowa SHA,
 • tryb zwykły przelewu,
 • rachunek do rozliczenia prowizji (w przypadku posiadania wielu rachunków).
Jak wykonać przelew SEPA?

Przelew możemy zlecić z poziomu bankowości internetowej i mobilnej, przez telefon oraz w oddziale banku. Najwygodniejszym i najtańszym sposobem jest skorzystanie z pierwszej możliwości. Przelew za pośrednictwem infolinii bądź wizyty w placówce banku może się wiązać z dodatkowymi opłatami, jako że angażujemy czas pracownika banku. W aplikacji internetowej lub mobilnej powinna znajdować się zakładka przelewy walutowe / zagraniczne bądź po prostu przelew SEPA. Udajemy się tam i postępujemy zgodnie z wskazówkami banku.

Może zainteresuje Cię artykuł: Przelew SWIFT