SORBNET – elektroniczny system obsługi rachunków bankowych, prowadzony przez Narodowy Bank Polski (NBP). System wystartował w 1996 roku. SORBNET służy do szybkich rozliczeń wysokokwotowych w PLN, pomiędzy dowolnymi bankami krajowymi. Początkowo w systemie uczestniczyły: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), banki komercyjne oraz banki spółdzielcze i wymiana środków miała charakter wyłącznie międzybankowy. Od 2000 roku włączono do systemu klientów indywidualnych. Obecnie większość banków ma w swojej ofercie przelewy tego typu.

Rozliczenia w SORBNECIE mają miejsce w czasie rzeczywistym (ang. Real Time Gross Settlement). Transakcje księgowane są w sposób ciągły w trakcie dnia, we wszystkie dni robocze, najpóźniej do godziny 16:00. Przypomnijmy, że tradycyjne przelewy (ELIXIR) są rozliczane o określonych porach, w ramach sesji bankowych (sesje wychodzące i przychodzące).

Przelewy SORBNET księgowane są pojedynczo w czasie od kilku minut do godziny. Nie ma ograniczeń, co do maksymalnej kwoty realizowanej transakcji. Zgodnie z polskimi przepisami, kwota przelewu od 1 mln wzwyż – musi być transferowana przez SORBNET. Nie ma również limitów ilościowych przelewów w ciągu dnia. Przelewy SORBNET muszą być realizowane z datą aktualną. Nie można zlecić przelewu z datą przyszłą. Co ważne, system uniemożliwia płatności do ZUS i US.

W 2013 roku SORBNET został zastąpiony przez SORBNET2. Dokonano zmiany technologicznej, dzięki czemu system jest bardziej wydajny i niezawodny. Ogólne założenia systemu pozostały takie same. Co ciekawe, w 2005 roku NBP wdrożył system SORBNET-EURO, służący do rozliczeń w euro.

Zasadniczym minusem przelewów SORBNET jest ich koszt. Średni koszt przelewu to ok. kilkadziesiąt złotych. Początkowo przelewy były tańsze, ale ze względu na duże obciążenie systemu, zdecydowano się na podwyższenie opłat. Aktualnie, sens realizacji przelewów jest dla wyższych kwot, w przeciwnym razie prowizja banku będzie niewspółmierna do kwoty transakcji.

Przelew możemy zainicjować w bankowości internetowej i mobilnej, dzwoniąc na infolinię lub udając się do placówki banku. Pierwsza opcja jest bez dodatkowych opłat.