Nazwa “SWIFT” wywodzi się z angielskiego Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication i oznacza Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Organizacja powstała w 1973 r. z inicjatywy ponad 200 instytucji finansowych z 15 krajów. Jest to twór o charakterze zdecentralizowanym, to znaczy nie ma jednego centralnego banku, a jest sieć powiązanych ze sobą podmiotów. Celem SWIFT jest współpraca i wymiana informacji finansowych pomiędzy bankami na całym świecie, w tym przekazywanie środków z jednego banku do drugiego. Aktualnie SWIFT zrzesza około 1 000 podmiotów finansowych z ponad 200 krajów.

Pojęcie przelewu SWIFT

Jest to przelew w dowolnej walucie do dowolnego banku na świecie. Wbrew pozorom nie jest to tylko przelew walutowy zagraniczny, lecz także przelew krajowy walutowy (np. przelew USD z banku krajowego X na rachunek w banku krajowym Y). Obok przelewu SWIFT występuje przelew SEPA. Ten drugi jest przelewem europejskim w walucie euro.

Przelew SWIFT możemy zlecić poprzez bankowość internetową lub mobilną, infolinię bądź w placówce banku. Niezmiernie ważne jest poprawne wypełnienie formatki przelewu. Ewentualne błędy mogą się wiązać z obciążeniem nas dodatkowymi kosztami, a także z opóźnieniem w dotarciu przelewu do odbiorcy. Jeśli mamy wątpliwości w tym zakresie, należy skontaktować się z pracownikiem banku.

Uwaga! Przelew krajowy w walucie obcej jest traktowany jako przelew zagraniczny.

Czas realizacji

Przelewy SWIFT wolniej docierają do odbiorcy niż w przypadku tradycyjnych przelewów krajowych ELIXIR. Przy przelewach ELIXIR przekazanie środków następuje z jednego do drugiego banku krajowego. W wykonaniu przelewu SWIFT niejednokrotnie uczestniczy trzeci bank (tzw. korespondent), co ma istotny wpływ na wydłużenie czasu dotarcia środków do banku docelowego.
Nadawca przelewu ma pewien wpływ na czas realizacji zlecenia. Otóż może on skorzystać z jednej z dwóch opcji przyśpieszenia przelewu, jednakowoż ponosząc dodatkowe koszty z tym związane.

Kiedy dotrze przelew SWIFT?

 1. SPOT – D+2 – przelew standardowy, wykonywany najpóźniej w drugim dniu roboczym, po dniu złożenia dyspozycji przelewu,
 2. TOMNEXT – D+1 – przelew pilny – wykonywany najdalej w następnym dniu roboczym, po dniu złożenia dyspozycji przelewu. Jeśli przelew zostanie złożony do godziny 13:00, to prawdopodobnie zostanie wykonany tego samego dnia.
 3. OVERNIGHT – D+0 – przelew natychmiastowy, wykonywany w tym samym dniu, co nastąpiło złożenie dyspozycji przelewu.

Jeśli nie zależy Co na szybkim dotarciu przelewu, to wybierz opcję spot. Przelew będzie realizowany w trybie zwykłym. Jest to równocześnie najtańsza i najwolniejsza opcja przelewu SWIFT. Jeżeli przelew musi dotrzeć szybko, to zamawiamy opcję przyśpieszoną przelewu tomnext lub overnight. Obie są dodatkowo płatne, a overnight jest najdroższa.

Opcje kosztowe

Wykonując przelew SWIFT musimy wybrać jedną z opcji kosztowych. Nie jest możliwie pominięcie tego kroku w formatce przelewu. W zależności od zaznaczonej opcji poniesiemy odmienne koszty przelewu.

 1. SHA – koszty przelewu są dzielone na pół. Nadawca przelewu pokrywa koszty swojego banku. Odbiorca przelewu pokrywa koszty swego banku oraz banków pośredniczących.
 2. OUR – wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu. Będą to koszty banku nadawcy przelewu, banku odbiorcy przelewu oraz banków pośredniczących.
 3. BEN – wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu, tj. koszt banku nadawcy przelewu, koszt banków pośredniczących i koszt banku odbiorcy przelewu.

Opcja SHA jest najczęściej wybieraną opcją kosztową. Nadawca przelewu ponosi koszty realizacji przelewu w swoim banku. Nie obchodzą go natomiast koszty banku odbiorcy przelewu ani też banków pośredniczących w transferze środków, za które odpowiada odbiorca przelewu.

Jeśli chcemy mieć pewność, że kwota przelewu trafi w dokładnie takiej wysokości na konto odbiorcy jaką “przelewamy”, to powinniśmy skorzystać z opcji OUR. Pomimo większych kosztów realizacji zlecenia, mamy gwarancję że suma przelewu nie zostanie uszczuplona. Np. jeśli płacimy za zakupy w zagranicznym sklepie internetowym. Koszty banku nadawcy zostaną pobrane od razu z rachunku zlecającego przelew, natomiast pozostałe koszta (banku odbiorcy, banków pośredniczących) po pewnym czasie. Niekiedy bank nadawcy, w momencie przyjęcia przelewu do realizacji, pobiera ryczałt na pokrycie kosztów banku odbiorcy oraz banków pośredniczących. Może się zdarzyć, że ostateczne opłaty za przelew zostaną naliczone nawet po kilku miesiącach.

Opcja BEN (wszystkie koszty transakcji ponosi beneficjent) jest najbardziej korzystna kosztowo z punktu widzenia nadawcy przelewu, czego nie można powiedzieć o tym drugim (odbiorcy przelewu). Winniśmy korzystać z tej opcji tylko wtedy, gdy odbiorca przelewu zadeklarował wcześniej wolę pokrycia wszystkich kosztów transferu. Finalna kwota przelewu zostanie pomniejszona o całkowite koszty przelewu (banku nadawcy, banku odbiorcy, banków trzecich), ale z rachunku nadawcy nie zostanie potrącona jakakolwiek kwota.

Uwaga! Przy opcji BEN i SHA – koszty odbiorcy przelewu zostaną potrącone z przesyłanej kwoty.

Wysokość opłat

Przelew SWIFT mimo swojej długiej historii jest najdroższym przelewem walutowym. Prowizja za przelew ustalana jest najczęściej procentowo od wartości kwoty przelewu (np. 0,02-0,05%), z określeniem stawki minimalnej i maksymalnej (np. min 20 zł, max 250 zł). W praktyce, przy przelewach niewielkich kwot, prowizje banku mogą pochłonąć całą kwotę przelewu.

Alternatywą dla osób, które chcą przetransferować euro jest przelew SEPA. Tu koszty są znacznie niższe i wynoszą od 0 do 10 zł za pojedynczą transakcję. Dla przelewów SEPA bank odbiorcy przelewu musi znajdować się na obszarze Unii Europejskiej lub Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii.

Spread

Waluta rachunku z którego wykonujemy przelew powinna być zgodna z walutą przelewu. Np. jeżeli chcemy przeleać dolary amerykańskie, to robimy to z konta walutowego USD. Pozwoli to nam na uniknięcie kosztów zmiany waluty, tj. przewalutowania. Jeśli nie posiadamy konta walutowego, to możemy posiłkować się dostępnymi portfelami walutowymi w internecie.

Koszty banków pośredniczących

Ilość banków pośredników przekłada się na sumaryczne koszty przelewu. Im więcej banków tym wyższe koszty przesłania pieniędzy. W celu uniknięcia tychże opłat możemy skorzystać z opcji SHA lub BEN.

Elementy przelewu SWIFT

Zlecając przelew SWIFT, będziemy zobligowani do określenia następujących rzeczy:

 • rachunek nadawcy (walutowy lub złotowy),
 • kwota przelewu,
 • waluta przelewu,
 • data zlecenia przelewu,
 • nazwa odbiorcy przelewu,
 • adres odbiorcy,
 • kraj odbiorcy,
 • rachunek odbiorcy w formacie IBAN,
 • tytuł przelewu (ułatwia zaksięgowanie przelewu),
 • kod BIC/ SWIFT banku odbiorcy,
 • opcja kosztowa (SHA / OUR / BEN),
 • czas realizacji (SPOT, TOMNEXT, OVERNIGHT),
 • rachunek do pokrycia kosztów przelewu (opcja wyboru w przypadku posiadania więcej niż jednego rachunku). Tutaj najlepiej jest wybrać rachunek w PLN, żeby uniknąć prowizji za przewalutowanie, chyba że opłaty za przelew (zgodnie z tabelą opłat i prowizji) wyrażone są w walucie obcej.

 

SWIFT a SEPA
Przelew SWIFT Przelew SEPA
Waluty wszystkie waluty (w tym euro) tylko euro
Zasięg kraje na całym świecie kraje UE + Islandia, Lichtenstein,
Norwegia, Szwajcaria
Banki uczestniczące bank nadawcy, bank odbiorcy, banki
pośredniczące (opcjonalnie)
bank nadawcy i bank odbiorcy
Czas przelewu zwykłego D+2 (w ciągu 2 dni roboczych po
dniu złożenia zlecenia)
D+1 (następnego dnia roboczego
po dniu złożeniu zlecenia)
Opcje podziału kosztów SHA, OUR, BEN SHA
Koszty przelewu wartość procentowa kwoty przelewu
z min i max kwotą
———————————————–
od 0,02% do 0,05% kwoty
przelewu (20-250 zł)
wartość stała od przelewu
——————————————–
0–10 zł
Opcja przelewu
przyśpieszonego
tak (tomnext, overnight) nie