Transfery w walucie obcej oraz te wysyłane za granicę pokonują znacznie bardziej skomplikowaną drogę niż złotówki przelewane na konto w innym banku w Polsce. Z tego powodu czas ich realizacji jest dłuższy, a cena – większa niż standardowego przelewu.

Posiadacz konta bankowego może przesyłać pieniądze nie tylko odbiorcom w Polsce i nie tylko złotówki. Usługa polecenia przelewu w walucie obcej (polecenie wypłaty za granicę) umożliwia mu rozliczanie się z kontrahentami zagranicznymi, robienie zakupów w zagranicznych e-sklepach, rezerwowanie noclegu w różnych zakątkach świata czy przesyłanie środków bliskim spoza Polski.

Przelewy walutowe można też wysyłać w ramach tego samego kraju. Ta opcja przydaje się np. przy spłacie kredytu hipotecznego wyrażonego w dewizach. Dzięki takiemu rozwiązaniu kredytobiorca, który kupuje walutę taniej niż w banku (np. w kantorze internetowym), oszczędza kilkanaście-kilkadziesiąt złotych na każdej racie. Unika bowiem przewalutowania po mocno niekorzystnym kursie stosowanym przez kredytodawcę.

Osoby korzystające z usług bankowych w Polsce mogą zlecać przelewy walutowe dwojakiego rodzaju:

 • SEPA – transfery w euro do adresata z kraju będącego członkiem Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (ang. Single Euro Payments Area),
 • SWIFT – pozostałe przekazy w zagranicznych jednostkach płatniczych.
Przelewy SEPA

Przelew SEPA jest to transfer realizowany przez większość banków funkcjonujących na terenie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro. Oprócz państw UE tworzą go: kraje EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria) oraz Monako, San Marino i Andora. W sumie przelewy SEPA funkcjonują w 35 krajach Starego Kontynentu.

Banki w Polsce domyślnie wykonują przelewy w euro w ramach SEPA. Dla klienta jest to szybsze i tańsze rozwiązanie niż zwykły przekaz poprzez system SWIFT.

W Polsce przelewy europejskie obsługiwane są przez system rozliczeniowy Euro Elixir, który jest podłączony do paneuropejskiego systemu TARGET2, w którym uczestniczy większość banków z naszego kontynentu. Codziennie przez Euro Elixir przechodzi ponad 100 tys. zleceń o wartości prawie 6 tys. EUR każdy.

Liczba i wartość przekazów europejskich zlecanych przez polskich klientów szybko rośnie. Nierzadko zdarzają się miesiące, w których dynamika wynosi 20-30 proc. W całym 2017 r. KIR, będący operatorem systemu Euro Elixir, przetworzył i rozliczył 27,2 mln operacji o łącznej wartości 156 mld euro. W porównaniu do 2016 r. oznacza to wzrost o odpowiednio: 24 i 34 proc.

Przelewy SWIFT

Transfery, które nie spełniają kryteriów przelewów SEPA, realizowane są w systemie SWIFT. Tą drogą wyślemy środki w dowolnej walucie, o ile jest ona obsługiwana przez nasz bank.

Nazwa SWIFT jest akronimem powstałej w 1973 r. organizacji skupiającej 11 tys. instytucji finansowych (banki, domy maklerskie, giełdy) z ponad 200 państw. Tak samo nazywa się system, poprzez który członkowie stowarzyszenia przesyłają sobie zlecenia i informacje o wykonywanych między sobą transakcjach.

Składając dyspozycję przelewu walutowego SWIFT, klient określa, która za stron pokryje koszty operacji:

 • OUR – nadawca,
 • BEN – odbiorca,
 • SHA – nadawca i odbiorca (zlecający pokrywa prowizję swojego banku, a prowizję banku odbiorcy i banków pośredniczących opłaca adresat).
Informacje wymagane przy przelewie zagranicznym

By bank przyjął przelew zagraniczny do realizacji, klient musi podać w zleceniu odpowiednie informacje. Chodzi o:

 • nazwę odbiorcy,
 • adres odbiorcy,
 • numer konta odbiorcy w standardzie IBAN (ciąg maksymalnie 34 znaków alfanumerycznych poprzedzony dwuliterowym kodem kraju beneficjenta),
 • kod identyfikacyjny banku odbiorcy (BIC), np. BARCDEFF dla brytyjskiego Barclays, BNPAFRPP dla francuskiego BNP Paribas, BIGBPLPW dla Banku Millennium z Polski,
 • opcję kosztową (przelew SEPA realizowany jest automatycznie w opcji SHA, czyli współdzielenia kosztów przez wysyłającego i odbierającego),
 • walutę transakcji (nie dotyczy przelewu SEPA).

Uwaga! Warunkiem realizacji przelewu SEPA jest też członkostwo banków obu stron w tej europejskiej inicjatywie.

Czas realizacji przelewów walutowych

Przelewy walutowe krajowe i transgraniczne idą znacznie dłużej niż te zwykłe transfery złotowe między klientami w Polsce. Ich standardowy czas realizacji wynosi D+2, czyli dwa dni robocze od dnia wydania dyspozycji. Do tego należy doliczyć czas księgowania przez bank adresata.

Za dodatkową opłatą można przyspieszyć przekaz międzynarodowy. Wówczas pieniądze trafią do banku odbiorcy zagranicznego następnego dnia roboczego (D+1, tj. przelew pilny) lub po maksymalnie kilku godzinach (D+0, tj. przelew ekspresowy).

Dla przelewów SEPA standardowy czas realizacji wynosi D+1. Wynika to z faktu, że w Europie istnieje centralny system rozliczeniowo-rozrachunkowy. Tworzą go platforma TARGET2 prowadzona przez Europejski Bank Centralny oraz system STEP2 obsługiwany przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Trafiają tam informacje o zleceniach zawieranych między uczestnikami SEPA.

Uwaga! Podane czasy realizacji zakładają poprawne wypełnienie instrukcji płatniczej (dane odbiorcy, kod BIC banku oraz numer rachunku w standardzie IBAN). Ewentualne błędy sprawią, że pieniądze dotrą do beneficjenta później. Wówczas dana transakcja zamiast automatycznie zostanie obsłużona ręcznie przez pracownika jednego z banków pośredniczących, który skoryguje lub uzupełni dane w instrukcji SWIFT.

Nieprawidłowe lub niepełne informacje mogą też być przyczyną cofnięcia przelewu. W takiej sytuacji kosztami obciążany jest nadawca, który z powrotem otrzymuje kwotę pomniejszoną o stosowne prowizje. Zatem zapłaci on podwójnie – za nadanie i zwrot transferu.

Należy również pamiętać o tzw. godzinach granicznych. To moment, do którego można składać dyspozycję przelewu, jeśli ma ona zostać przyjęta do realizacji danego dnia. Godziny graniczne różnią się w zależności od banku i obowiązują również przy transakcjach ekspresowych.

Przelewy walutowe w ramach jednej instytucji (przelewy wewnętrzne) wykonywane są z reguły od razu po ich nadaniu.

Ile kosztuje przelew walutowy?

Przekazy wewnętrzne zwykle wykonywane są bez opłat (o ile zlecimy je w bankowości internetowej). Przeważnie też mniej płaci się za transfery zlecane w bankowości internetowej niż w oddziale.

Przelew SEPA to koszt 5-10 zł. Niektóre banki oferują je za darmo. Niekiedy klient nie płaci za pierwszych kilka przekazów europejskich w miesiącu. Znacznie droższy jest przelew SWIFT, choć tu także zdarzają się wyjątki. W tym przypadku trzeba się liczyć z wydatkiem minimum kilkudziesięciu złotych. Najczęściej jest to część (<1 proc.) przelewanej kwoty, ale nie więcej niż 250-300 zł.

Uwaga! Powyższe ceny dotyczą przelewów ze standardowym czasem wykonania w opcji kosztowej SHA (podział kosztów między stronami transakcji). Za przyspieszone przekazanie dewiz trzeba zapłacić nawet dwukrotność stawki podstawowej.

Z czego wynika dysproporcja w cenie przelewu europejskiego i SWIFT? Realizacja tego drugiego wymaga najczęściej udziału pośredników, tzw. banków korespondentów. Dzieje się tak wtedy, gdy bank zleceniodawcy nie współpracuje bezpośrednio z bankiem adresata przekazu lub/i nie obsługuje rachunków w danej walucie. Każdy podmiot pośredniczący nalicza swoje opłaty za realizację usługi. Te są z kolei przerzucane na klientów – zarówno tych nadających, jak i odbierających przekaz. To wszystko sprawia, że za transfer SWIFT płaci się zdecydowanie więcej niż za przelew SEPA.

Pamiętajmy również o opłacie za odebranie przelewu walutowego. Może się ona pojawić nawet przy opcji OUR. Są jednak banki, które nie obciążają swoich klientów kosztami przyjęcia transferu z zagranicy.

Przelew walutowy a konto osobiste

Do zlecenia przelewu walutowego nie jest wymagane posiadanie konta walutowego w konkretnej jednostce płatniczej. Dyspozycję można złożyć z poziomu zwykłego ROR-u. Jednak ta pierwsza opcja jest lepsza. Dlaczego?

 1. Unika się opłaty za przewalutowanie
 2. Unika się strat związanych z przeliczaniem środków po niekorzystnym kursie banku.

Na rynku istnieją rozwiązania, dzięki którym nie ponosi się ani kosztów prowadzenia rachunku walutowego, ani kosztów transakcji. Dlatego warto z nich skorzystać nawet wtedy, gdy trzeba wykonać jednorazową operację.

Uwaga! Wykonanie przelewu zagranicznego w walucie innej niż waluta rozliczeniowa rachunku walutowego również spowoduje naliczenie prowizji. Przykładowo stanie tak, gdy z konta w euro zlecimy przekaz w funtach.

Przelew SEPA a przelew SWIFT
Kryterium SEPA SWIFT
Obsługiwane waluty euro wszystkie
Dostępność 35 krajów europejskich ponad 200 krajów z całego świata
Opcje kosztowe SHA OUR
BEN
SHA
Standardowy czas realizacji D+1
(+księgowanie przez bank odbiorcy)
D+2
(+księgowanie przez bank odbiorcy)
Średnie koszty 5-10 zł ułamek wartości
przelewu
(min-max)
(15-300 zł)

Źródło: oprac. własne na podstawie rkantor.com