Powody zmiany banku mogą być różne. Najczęstsze z nich to wysokie opłaty za konto, zastrzeżenia odnośnie jakości obsługi klienta, brak odpowiednich produktów lub usług w danym banku. Ze znalezieniem odpowiedniego banku nie powinno być problemu, gdyż na rynku panuje duża konkurencyjność, a tym samym oferty prezentowane przez banki są coraz bardziej atrakcyjne dla klientów, zwłaszcza tych nowych.

Tradycyjną metodą zmiany instytucji bankowej jest wypowiedzenie umowy w starym banku oraz podpisanie umowy w nowym. Klient dokonuje tych działań samodzielnie, składając wypowiedzenie umowy o rachunek bankowy (osobiście lub listownie).

Interesującym rozwiązaniem, istniejącym już jakiś czas na rynku jest “usługa przenoszenia rachunku bankowego”. Polega ona na tym, że klient upoważnia nowy bank do zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku oraz otwarcia konta w nowym banku. Z założenia ma to ułatwić klientowi zmianę banku, który już nie spełnia jego oczekiwań. Opcja przeniesienia rachunku obejmuje wyłącznie rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) prowadzone z złotych polskich. Nie wolno przenieść rachunku firmowego, walutowego.

Kwestia ta została uregulowana w ustawie o instrumentach płatniczych oraz w przewodniku klienta, wydanym przez Związek Banków Polskich (ZNB).W świetle tych regulacji, klient ma prawo uzyskać od każdego banku (w tym tego, który opuszcza) bezpłatne, wyczerpujące i rzetelne informacje na temat zasad przenoszenia rachunków bankowych.

Przeniesienie konta bankowego odbywa się poprzez podpisanie w przyszłym banku dwóch dokumentów, tj. wniosku o przeniesienie rachunku bankowego oraz pełnomocnictwa do dokonywania czynności w naszym imieniu przez nowy bank. W tym celu udajemy się do placówki/ oddziału wybranego banku. Bank będzie dysponował formularzami wspomnianych dokumentów. Jeśli posiadamy rachunek wspólny (małżeński, partnerski) to nie obejdzie się bez podpisu dwóch posiadaczy.

Po podpisaniu dokumentów nowy bank zajmie się całą procedurą przeniesienia konta, a nasz udział w tym zostanie ograniczony do minimum. Musimy pamiętać o tym, że podpis (wzór podpisu) we wniosku i pełnomocnictwie musi być zgodny z tym, jaki mamy w starym banku. Inaczej aktualny bank nie będzie honorował dokumentów, co w konsekwencji zablokuje bądź przedłuży procedurę przeniesienia.

Proces zmiany banku powinien się zakończyć w ciągu 7 dni. Jednak dotyczy to spraw mniej skomplikowanych. To znaczy takich, kiedy klient nie posiada wielu produktów i zobowiązań wobec banku. Wydłużenie czasu może mieć miejsce wtedy, gdy obecny klient:

  • posiada kartę kredytową, kartę typu charge, rachunek powiązany z lokatą,
  • spłaca kredyt lub produkty kredytopodobne,
  • ma nierozliczoną transakcję kartą debetową,
  • posiada zajęcie komornicze/egzekucyjne,
  • otrzymuje regularne przelewy z zagranicy (renty, emerytury),
  • ma minusowy (limit kredytowy, debet) lub zerowy stan konta (i zaległe opłaty).

Przeniesienie rachunku co do zasady jest bezpłatne. W wyjątkowych sytuacjach może być naliczona opłata przez bank zajmujący się przeniesieniem, w przypadku gdy zakres czynności będzie wykraczał poza te standardowe. Przed podpisaniem umowy o przeniesienie oraz pełnomocnictwa, bank zobowiązany jest poinformować klienta o ewentualnych kosztach przeniesienia.

Wraz z przeniesieniem konta nastąpi przekazanie naszych środków (salda) na rachunek w nowym banku. Ponadto możemy też przenieść usługi typu zlecenia stałe, polecenia zapłaty, a nawet niektóre produkty posiadane w bieżącym banku. Na prośbę klienta bank zawiadomi o zmianie rachunku określone podmioty: pracodawcę, ZUS, urząd skarbowy etc.

Usługa przeniesienia nie dotyczy numeru rachunku. Nie jest to także możliwe przy standardowym sposobie zmiany banku. W jednym i w drugim przypadku, otrzymamy nowy numer rachunku, zgodny ze standardem nowego banku. Należy jeszcze podkreślić, że zmiana banku na inny, nie zwalnia klienta z zaciągniętych zobowiązań względem dotychczasowego banku.

Podsumowując, usługa przeniesienia rachunku skutkuje otwarciem konta w nowym banku, transferem salda i usług ze starego banku oraz zamknięciem rachunku w starym banku. Warto z niej skorzystać, jeśli chcemy zaoszczędzić trochę czasu i zachodu związanych ze zmianą banku.