moneyback

Czyli jak zarabiać na zakupach…

Usługa moneyback (money back) umożliwia zwrot części wydatków za zakupy dokonane kartą płatniczą lub telefonem. Wysokość zwrotu stanowi procent od każdej transakcji (częściej) lub stałą kwotę w złotych (rzadziej). Wszystkie transakcje dokonane kartą debetową lub smartfonem są sumowane pod koniec danego miesiąca, a wypłata premii następuje z reguły w następnym miesiącu.

Początki usługi moneyback sięgają 2009 r. Jako pierwszy wprowadził ją Bank Zachodni WBK. Z czasem inne banki przekonały się do moneybacku i wdrożyły go w swoich ofertach. Na chwilę obecną co najmniej kilka banków oferuje moneyback. Jest to mBank, Eurobank, T-Mobile Usługi Bankowe, Alior Bank, Toyota Bank.

Moneyback a cashback

Słowo “moneyback” jest często używane zamiennie ze słowem “cashback”. Tego typu praktyka dotyczy samych klientów, a niekiedy i banków. Jednak prawidłowe nazewnictwo zwrotu części środków za zakupy to moneyback. Z kolei cashback odnosi się do usługi polegającej na możliwości wypłaty gotówki w punktach handlowo-usługowych podczas robienia zakupów.

Czy banki rozdają pieniądze za darmo?

Naturalnie nie, mają w tym swój interes. Bankom zależy na tym, aby klient dokonywał jak największej ilości transakcji bezgotówkowych, opiewających na jak najwyższe kwoty. Dlaczego? Ponieważ banki pobierają od każdej transakcji kartą bądź telefonem prowizję (tzw. interchange fee). Opłata ta jest naliczana od wartości transakcji i oscyluje w granicach 0,2-0,3%. Koszty transakcji pokrywają właściciele punktów handlowo-usługowych wyposażonych w terminal POS, umożliwiający dokonywanie operacji kartą lub telefonem. Część środków uzyskanych w ten sposób przez banki, jest przeznaczana na wynagradzanie klientów w ramach moneyback.

Komu się opłaca moneyback?

Jest to usługa atrakcyjna przede wszystkim dla aktywnych klientów. Przez aktywność rozumiemy w tym wypadku częste płatności kartą (telefonem). Duże znaczenie mają też kwoty, na jakiem opiewają nasze transakcje, gdyż właśnie od kwot liczony jest określony procent na naszą rzecz. Najlepiej jak płacimy bezgotówkowo często i na duże sumy. Wtedy możemy oczekiwać wysokiego zwrotu w skali miesiąca. Z drugiej strony moneyback nie będzie interesujący dla klientów którzy preferują płatności gotówkowe.

Jakie są limity zwrotu?

Banki przeważnie ustalają maksymalne kwoty zwrotu, jakie mogą być wypłacone w określonym przedziale czasowym, tj. miesiąc, pół roku, rok. Po przekroczeniu limitu, otrzymamy zwrot nie większy niż górna granica limitu. Np. bank X ma limit miesięczny moneyback w wysokości 100 zł. Klient wypracował zwrot w kwocie 500 zł. W związku z tym że klient przekroczył górną granicę, to otrzyma nie więcej niż 100 zł.

Czym się kierować przy wyborze oferty moneybacku?

Powinniśmy zwrócić uwagę na następujące kryteria:

  • wysokość zwrotu (procentowa lub kwotowa). Zależnie od banku stawki procentowe wahają się w granicach 1-5%. Czasami pojawiają się perełki w postaci 10 % zwrotu, aczkolwiek są one krótkoterminowe i dotyczą nowych klientów.
  • limity zwrotu (miesięczne, roczne, półroczne) – określają maksymalną kwotę zwrotu w danym czasookresie.
  • rodzaje wydatków kwalifikujących się do zwrotu. W szczególności: zakupy w punktach handlowo-usługowych, wydatki związane ze sportem, kulturą i rekreacją, wydatki na rozrywkę, koszty podróży, wydatki na paliwo.
  • pozostałe warunki. Przykładowo: min kwota comiesięcznych wpływów na konto, posiadanie produktów oszczędnościowych w danym banku (konta oszczędnościowe, lokaty) lub kredytowych (kredyty, karty kredytowe), min ilość lub suma transakcji kartą (telefonem) w miesiącu, ilość i/lub wysokość transakcji w miesiącu uprawniająca do maksymalnego zwrotu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (telefony ofertowe od banku lub podmiotów z nim powiązanych), zalogowanie się do aplikacji mobilnej.

Każde z wymienionych kryteriów ma istotne znaczenie. Z pozoru mogło by się wydawać, że najważniejsza jest wysokość oraz limity zwrotu. Jednak w sytuacji gdy nie zapewnimy minimalnego wpływu na konto, to nasze pieniądze przepadną. Analogicznie jest z innymi warunkami.

Jeśli mowa o rodzajach wydatków, to powinniśmy wybierać tę ofertę moneyback, która odpowiada naszym codziennym preferencjom zakupowym. Warto wspomnieć, iż niektóre banki umożliwiają wybór kategorii zakupów. Moim skromnym zdaniem najlepsza jest opcja zakupów w “punktach handlowo-usługowych”, ponieważ obejmuje swoim zakresem wszystkie sklepy, bez względu na branżę. Taką ofertę ma np. mBank.

Reasumując, moneyback to wartościowa usługa dla klientów pozwalająca zarabiać na zakupach. Z pewnością zostanie doceniona przez osoby aktywnie korzystające z płatności bezgotówkowych. Chciałbym jednak uczulić przed zbyt pochopnym decydowaniem się na konto z usługą moneyback, bez wcześniejszego zapoznania się z regulaminem usługi. Równolegle powinniśmy sprawdzić jakie są podstawowe opłaty za konto, żeby nie okazało się później, że opłaty za konto wyzerują nasz zysk z moneybacku bądź będziemy pod kreską.